Privacyverklaring

Privacy
verklaring

Zekerheid voor alles!
Graag informeren wij u duidelijk over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u duidelijk wat wij met uw gegevens doen, wat ermee gebeurt en hoe wij ze bewaren en beveiligen.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Wanneer u bij ons klant wordt, noteren wij een aantal gegevens van u. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te kunnen nemen om onverhoopt een afspraak te moeten verplaatsen. Maar ook eventueel om u via de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van o.a. nieuwe producten en nieuwe ontwikkelingen.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Wij noteren uw naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en emailadres. Deze gegevens noteren wij in ons systeem. Doordat wij op onze website geen gebruik maken van Google Analytics, worden gegevens zoals IP-adres en gegevens over de activiteiten op de Manissimo website niet bijgehouden.

Waarom worden deze persoonsgegevens bij u opgevraagd?
Zoals al eerder aangegeven, bestaat onverhoopt de mogelijkheid om een afspraak te moeten verzetten. Dan is het fijn wanneer wij u natuurlijk kunnen bereiken en u niet voor niks naar onze winkel hoeft te komen.
Tevens willen wij u graag op de hoogte houden over de verschillende ontwikkelingen binnen Manissimo en over nieuwe producten of merken. Dit vermelden wij bij voorkeur via een nieuwsbrief. Alle informatie die u met ons deelt, worden zorgvuldig opgeslagen.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?
Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • Accountant, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Webbouwer, ondanks dat er geen klantgegevens aan te pas komen
  • Content Manager, ondanks dat er geen klantgegevens aan te pas komen

Met deze ‘verwerkers’ wordt een verwerkersovereenkomsten gesloten.

Daarnaast ondertekent iedereen die bij Manissimo werkt een document, waarin staat dat er met de persoonsgegevens vertrouwelijk omgegaan wordt en alleen gebruikt wordt voor het doel (u als klant beter te kunnen bedienen) waarvoor het dient.

Wat gebeurt er als u op de website kijkt?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Aangezien er geen gebruik gemaakt worden van Google Analytics zullen algemene bezoekgegevens, waaronder het IP-adres, niet worden opgeslagen.

Cookies – laat ze voor u werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren wanneer u alle cookies uitschakelt.

Google Analytics
Wanneer een website gebruik maakt van Google Analytics, dan worden bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics treft u hun privacy beleid met meer informatie.

Echter doordat Manissimo geen gebruik maakt van Google Analytics, worden er ook geen gegevens bewaard van uw bezoek op onze website.

Uw gegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus. Uw gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), onze kassa / computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Omdat op de website geen persoonsgegevens vanuit u met ons wordt uitgewisseld, is een SSL-certificaat niet nodig voor onze website op dit moment.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht.
Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en wij maken het voor u in orde. Dit doen wij uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht u er aanleiding toe zijn, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.